CRP u dziecka – kiedy badać, jakie są normy, co oznaczają wysokie i niskie wyniki CRP u dzieci?

Ocena: 4.64/5 Głosów: 25
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

CRP u dziecka to białko ostrej fazy (inaczej białko c-reaktywne), które stanowi marker stanu zapalnego. Oznaczanie jego poziomu w badaniach krwi wskazane jest w przypadku podejrzenia infekcji wirusowej lub bakteryjnej u dziecka. Normy CRP u noworodka, niemowlęcia i starszego pacjenta różnią się. Wynik badania białka ostrej fazy wskazujący na jego podwyższony czy wysoki poziom świadczy o zakażeniu wirusowym, bakteryjnym, zatruciach toksynami lub zapaleniu wątroby u dziecka. Niskie CRP informuje z kolei o skuteczności leczenia dziecka antybiotykiem.

Fotolia

CRP u dzieci – za co odpowiada białko ostrej fazy?

 

CRP to dodatnie białko ostrej fazy, co oznacza, że wzrost jego stężenia towarzyszy: wszelkim urazom, stanom zapalnym czy infekcjom. CRP u dzieci oznaczane jest w diagnostyce i monitorowaniu infekcji.

Interpretacja wyników tej proteiny wymaga znajomości normy CRP u noworodka, niemowlaka i starszych dzieci – w przeciwnym razie może dojść do błędnej interpretacji w oparciu o normy białka ostrej fazy dla dorosłych.

Opisywane białko jest syntetyzowane przez wątrobę. Już w kilka godzin po zadziałaniu bodźca – urazu, martwicy tkanek, infekcji bakteryjnej – dochodzi do wzrostu stężenia proteiny we krwi, niekiedy bardzo znacznego.

CRP powyżej normy pojawia się jeszcze przed wystąpieniem klinicznych objawów klinicznych. Dynamika stężenia białka c-reaktywnego we krwi pozwala na wykorzystanie seryjnego jego oznaczania w celu monitorowania choroby i przebiegu infekcji u noworodka, niemowlaka czy starszego dziecka.

 

Kiedy wykonać badanie CRP u dziecka?

 

Test na białko c-reaktywne u dzieci wykonywany jest przy podejrzeniu stanów zapalnych oraz infekcji. Szczególne znaczenie ma badanie krwi CRP w celu różnicowania infekcji bakteryjnych i wirusowych, np. przed przepisaniem antybiotyku.

Białko to u dziecka oznaczane jest ponadto w celu monitorowania i prognozowania przebiegu choroby. U noworodków CRP oznaczane jest w celu rozpoznania stanów septycznych.

 

Badanie CRP (badanie krwi) – przygotowanie, przebieg

 

Badanie CRP u dzieci wykonywane jest w próbce krwi żylnej. Pobranie krwi u noworodka najczęściej odbywa się przez nakłucie żyłki na głowie, dzieci do 3–4. roku życia mają krew pobieraną z opuszki palca. U starszych dzieci najczęściej pobierana jest krew żylna ze zgięcia łokciowego.

Test CRP u dziecka wykonywany jest na czczo. Badanie wykonywane na podstawie skierowania od lekarza jest refundowane. Jeśli prywatnie jest wykonywane badanie CRP, cena wynosi około 12 zł. Czas oczekiwania na wynik to 1 dzień.

 

CRP – badanie u dziecka – testy paskowe

 

Obecnie możliwe są do przeprowadzenia także testy paskowe CRP. Można zakupić je w aptece, a ich wykonanie jest proste: wystarczy nakłuć opuszkę palca i wymieszać kroplę krwi ze specjalnym odczynnikiem.

Wynik CRP u dziecka uzyskany z testu paskowego to cztery wartości odcięcia, które pozwalają odróżnić infekcję wirusową od bakteryjnej – i to właśnie jest ich głównym przeznaczeniem. Chodzi o orientacyjne zorientowanie się, czy należy udać się do lekarza po antybiotyk:

  • CRP do 8 mg/l,
  • CRP od 8 do 40 mg/l,
  • CRP od 40 do 100 mg/l,
  • CRP powyżej 100.

Oczywiście najpewniejszy wciąż będzie wynik uzyskany w laboratorium podczas właściwego pomiaru białka CRP u dzieci ilościowo we krwi. Cena testu paskowego to około 30–40 zł.

 

CRP u dziecka – normy u noworodka i niemowlaka, starszych dzieci

 

CRP u niemowlaka i noworodka nie powinno przekraczać 5 mg/dl; nieco wyższe wartości może przyjmować CRP u niemowląt urodzonych siłami natury niż na drodze cesarskiego cięcia. W ciągu kilku dób po porodzie CRP najczęściej spada do wartości 3 mg/dl.

Norma CRP u dzieci starszych to także 5 mg/dl, choć za wynik nie wzbudzający niepokoju uznaje się CRP poniżej 10 mg/dl.

 

Wysokie CRP u dziecka – jakie są przyczyny?

 

Wysokie CRP u noworodka może wskazywać na infekcję – średnio w takim przypadku w badaniu krwi otrzymywany jest wynik 12, niekiedy nieco mniej – około 10.

Źródłem infekcji może być matka, ale także personel medyczny. Jeśli wynik proteiny nie podlega normalizacji lub zwiększa się – konieczne może być podanie antybiotyku.

Fizjologicznie powinien być odnotowywany spadek poziomu CRP we krwi w pierwszych dobach życia dziecka – jego stopniowy wzrost świadczy o aktywnej infekcji.

Należy monitorować podwyższone CRP u noworodka. Zdrowie małego dziecka kontrolować można poprzez seryjne oznaczanie białka ostrej fazy co kilka lub kilkanaście godzin.

Inne przyczyny podwyższonego CRP u dziecka (niemowlaka) to: poród przedwczesny, przedwczesne odejście wód płodowych, niska punktacja w skali Apgar.

Podwyższone CRP u noworodka i starszego dziecka także wskazuje najczęściej na obecność zakażenia. Od tego, w jak dużym stopniu CRP u dziecka jest podwyższone powyżej normy, zależy interpretacja wyniku badania krwi:

  • CRP u dziecka 20 czy nieco wyższe, nie przekraczające 40 mg/l z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na infekcję wirusową,
  • CRP 60 u dziecka, CRP 70 u dziecka czy CRP 80 u dziecka, a także każdy wynik z zakresu od 40 do 200 mg/l może być przesłanką do rozpoznania infekcji bakteryjnej,
  • CRP 200 czy CRP 300 u dziecka, a nawet wartości wyższe towarzyszą ciężkim zakażeniom, wirusowemu zapaleniu wątroby, zatruciem toksynami; bardzo wysokie CRP może przyjmować nawet wartości powyżej 1000.

Wysokie CRP u dziecka i gorączka od razu nasuwa myśl o infekcji; jeśli jednak nie występują inne objawy chorobowe, a mamy do czynienia z podwyższonym stężeniem białka c-reaktywnego, należy wykonać bardziej szczegółowe badania w celu określenia przyczyny nieprawidłowych wyników badań.

 

Co oznacza niskie CRP u dziecka?

 

W diagnostyce medycznej nie występuje pojęcie CRP poniżej normy. Niski wynik, zbliżony do zera, czy znacznie odbiegający od górnej granicy normy, świadczy o braku stanu zapalnego w organizmie – jest to prawidłowy wynik CRP.

Podczas monitorowania terapii zakażenia, stale obniżające się wartości białka ostrej fazy u dziecka, zmierzające ostatecznie do niskiego poziomu CRP, mieszczącego się w granicach normy, świadczą o powodzeniu w leczeniu oraz skuteczności wdrożonej terapii.

 

CRP a OB u dziecka – markery stanu zapalnego – co badać?

 

CRP i OB (odczyn Biernackiego) to markery stanów zapalnych. Dokładniejsze i bardziej czułe oznaczenie to badanie CRP ilościowo.

Obydwa markery – zarówno OB, jak i CRP u dziecka może wzrastać z wielu powodów – mowa o urazach, stanach zapalnych, zakażeniach o rozmaitej etiologii. Nie są to zatem markery specyficzne umożliwiające dokładne określenie przyczyny.

Przewaga badania CRP nad OB polega na tym, że białko c-reaktywne wzrasta wtedy, gdy w organizmie rozpoczyna się proces chorobowy, zaś wartość OB zależna jest chociażby od stanu nawodnienia organizmu. Podczas przewodnienia organizmu odczyn Biernackiego przyjmie wartości powyżej normy – podobnie w sytuacji utraty krwi.

 

Źródła:

  • http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/MedicalDiagnostics/Documents/InVitro/zeszyt1.pdf
  • https://www.karger.com/Article/Pdf/336629
  • http://pediatrics.aappublications.org/content/102/4/e41
Tematy: CRP, OB, CRP u dziecka, CRP u noworodka, CRP u niemowlaka

Zobacz też

Komentarze