Lęk przed ciążą u mężczyzn – jakie są przyczyny?

Ocena: 4.23/5 Głosów: 7
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

U niektórych mężczyzn pojawia się lęk przed ciążą partnerki. Jest on jednak często mylony z niechęcią do posiadania potomstwa. Mężczyźni nierzadko obawiają się roli taty, co może wynikać z osobistych doświadczeń rodzinnych, takich jak: brak ojca (fizyczny i emocjonalny), wychowanie w trybie kastracyjnym czy uzależnia (np. alkoholizm). Lęk przed rodzicielstwem u mężczyzny może prowadzić nawet do impotencji i problemów w sypialni.

Fotolia

Strach przed ciążą – tylko u kobiet?

 

Mężczyzna może zostać biologicznym ojcem nawet w starości. Natomiast jeśli chodzi o kobiece ciało, to ma ono pewne ograniczenia w kontekście zajścia w ciążę (tzw. zegar biologiczny). Fakt ten nie przekonuje jednak często  panów, którzy chcą mieć dziecko z konkretną partnerką.

W czasach, gdy aktywne ojcostwo stało się modne i pożądane, wielu panów pragnie zostać ojcami w sile wieku – mogą wówczas lepiej realizować się w opiece nad potomstwem i przekazywaniu swoich umiejętności i pasji.

Męska psychobiologia wzbudza u panów chęć przekazania swoich genów, a tym samym –  powołania do życia kolejnego pokolenia. Są jednak mężczyźni, u których pojawia się (podobny jak u kobiet) lęk przed ciążą partnerki i posiadaniem dziecka.

 

Niechęć czy lęk przed posiadaniem dziecka?

 

Lęk jest jedną z odczuwanych przez ludzi emocji, które są reakcjami na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne. Bodźce zewnętrzne pochodzą ze środowiska społecznego (np. rodziny), a bodźce zewnętrzne to myśli i wyobrażenia. Przy powstaniu lęku współgrają i uzupełniają się najczęściej oba typy bodźców.   

Lęk nazywany jest irracjonalnym strachem. Strach natomiast uznaje się za emocję potrzebną do przeżycia gatunku. Lęku, ze względu na duży aspekt części wyobrażeniowej, nie można traktować jako emocji potrzebnej dla rozwoju czy przeżycia człowieka.                                                  

Jest on intensywnie przykrym stanem samopoczucia spowodowanym czymś niejasnym i niesprecyzowanym, co – jedynie potencjalnie – może stanowić zagrożenie życia.

Wielu mężczyzn myli lęk przed posiadaniem potomstwa ze zwykłą niechęcią. Czasami lęk, mimo że z gruntu jest nieracjonalny, jest przez mężczyzn tłumaczony na wiele racjonalnych sposobów – mówi się wówczas o mechanizmie obronnym zwanym racjonalizowaniem.

  

Wątpliwości u mężczyzn dotyczące posiadania potomstwa

 

Do potencjalnie racjonalnych argumentów można zaliczyć obawę przed zmianami dotyczącymi związku.

Sama ciąża i poród zmienia ciało partnerki – mężczyzna zadaje sobie pytania:  

  • czy będę w stanie ją z tymi zmianami nadal kochać?
  • jak zmieni to nasze życie seksualne?

Zmiany dotyczą też samego funkcjonowania związku:

  • czy ja i partnerka będziemy mieli czas dla siebie?
  • kto będzie ważniejszy – ja czy dziecko?

Do tych wątpliwości można dodać również te związane z bytem materialnym oraz te związane z własnymi kompetencjami i możliwościami:

  • czy zdołam utrzymać rodzinę?
  • czy będziemy mogli sobie pozwolić na takie przyjemności materialne, jak do tej pory?
  • czy będę umiał być ojcem?

 

Rola ojca a źródła lęku

 

Źródłem lęku przed posiadaniem dzieci są zazwyczaj doświadczenia rodzinne. Różne trudne sytuacje mogą być tu związane z: brakiem stabilności materialnej, częstymi przeprowadzkami, chorobą któregoś z rodziców czy rodzeństwa.

Częstym tematem, pojawiającym się w rozmowach z mężczyznami doświadczającymi tego rodzaju lęku, jest również nieobecność ojca. Może być ona fizyczna – ze względu na opuszczenie rodziny, śmierć czy pracę w delegacji, oraz emocjonalna – np. oziębłość ojca w stosunku do dzieci, choroba alkoholowa i inne uzależnienia.

Trudną sprawą jest również doświadczenie w dzieciństwie wychowania w tzw. typie kastracyjnym – przez matkę bądź oboje rodziców. Zabiera ono możliwość wykształcenia cech typowo męskich, takich jak: waleczność, chęć pokonywania przeszkód, żądza nowych wyzwań. Wszystkie te sytuacje odbierają mężczyźnie pewność siebie, a tym samym – poczucie sprawczości

Mężczyzna żyje w przekonaniu, że jest za słaby, aby podołać wyzwaniom związanym z pojawieniem się na świecie potomstwa. Brak wiary we własne siły stanowi dużą barierę przed podjęciem się tak bardzo odpowiedzialnego zadania, jak bycie rodzicem.

 

Lęk przed rodzicielstwem a impotencja i unikanie seksu

 

Lęk przed ciążą i pojawieniem się potomstwa u mężczyzn charakteryzuje się nie tylko deklaracjami o niechęci posiadania dzieci. Lęk jako zjawisko psychofizyczne bazuje na procesach nerwowych, które zostają aktywowane przez pień mózgowy.

Pojawiają się więc fizjologiczne przejawy lęku, jak: zaczerwienienie lub bladnięcie skóry w momencie poruszania tematu wywołującego lęk, drżenie mięśni, pocenie się itp. Dodatkową reakcją fizjologiczną może być również wtórna impotencja psychogenna.

Zdarza się ona często w sytuacjach, gdy mężczyzna werbalnie deklaruje swojej partnerce chęć posiadania dziecka, jednak wewnętrznie nadal jest zablokowany przez lęk. Para doświadcza wówczas trudności ze wzwodem mężczyzny pomimo podniecenia i satysfakcjonującej gry wstępnej. Niemożliwe jest odbycie stosunku, który zakończyłby się poczęciem dziecka.

Lęk może też przybrać formę paranoidalną, gdy partner bez wyraźnych podstaw nie darzy kobiety zaufaniem. Mężczyzna usiłuje wówczas w pełni kontrolować kwestie związane z antykoncepcją, a czasami nawet unikać zbliżeń.

 

Lęk przed posiadaniem potomstwa – co robić?

 

Leczenie każdego typu lęku odbywa się w gabinecie psychoterapeutycznym. Na terapię tego typu mężczyzna powinien zdecydować się z własnej woli. Wszelkie naciski ze strony partnerki –  zarówno w kontekście poczęcia dziecka, jak i podjęcia pracy terapeutycznej – mogą zakończyć się efektem odwrotnym od pożądanego.

Długość leczenia zależy od głębokości lęku oraz od motywacji mężczyzny do jego przezwyciężenia. Pokonanie lęku nie jest jednak jednoznaczne z racjonalną decyzją o chęci posiadania dzieci.

W procesie terapeutycznym bardzo ważnym aspektem jest wsparcie partnerki i jej pełna akceptacja dla podjętej przez mężczyznę pracy. Zniecierpliwienie i wątpliwości kobiety przedłużają terapię lub niweczą jej skuteczność.

Tematy: strach przed ciążą, lęk przed ciążą, lęk przed ciążą u mężczyzn

Komentarze