Zabiegi na sali porodowej

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Jakie zabiegi medyczne są wykonywane na porodówce? Czy zawsze są konieczne? Co zrobić, żeby uniknąć zbędnych interwencji lekarskich podczas porodu?

Aktywne rodzenie pomaga uniknąć nacięcia krocza.
Aktywne rodzenie pomaga uniknąć nacięcia krocza.

Wchodząc na blok porodowy, powinnaś być zapytana o zgodę na zastosowanie jakichkolwiek zabiegów medycznych podczas porodu. Wciąż w polskich szpitalach bywa tak, że niektóre interwencje stosuje się rutynowo, bez pytania rodzącej, co jest niezgodne z prawem. Jeśli natomiast sytuacja rodzącej, jej stan zdrowia i kondycja dziecka tego wymagają, lekarz decyduje o nacięciu krocza bądź zabiegach specjalnych, takich jak użycie kleszczy czy próżnociągu.

Pamiętaj, że przed jakąkolwiek interwencją medyczną masz prawo wiedzieć, co będzie się z tobą działo, na czym polega dany zabieg i jakie są jego konsekwencje. Sprawdź swoje prawa na porodówce!

Rodzaje zabiegów medycznych stosowanych na porodówce

Indukcja porodu - polega na wywołaniu skurczów porodowych macicy poprzez przebicie pęcherza płodowego (amniotomia) lub dożylne podanie oksytocyny, czyli syntetycznego hormonu odpowiedzialnego za skurcze macicy oraz podanie dopochwowo żelu prostaglandynowego (zawiera hormon przyspieszający skracanie i rozwieranie się szyjki macicy). Tę interwencję stosuje się wtedy, gdy opóźniający się poród zagraża życiu matki i/lub dziecka. Sytuacje, które stwarzają ryzyko dla matki i dziecka, to m.in. cukrzyca ciążowa matki, nadciśnienie czy zatrucie ciążowe, małowodzie lub ciąża trwająca dłużej niż 41 tygodni. Zawsze jest to procedura ryzykowna - naraża rodzącą na duży stres, potężną dawkę bólu ze względu na nienaturalnie silne skurcze macicy, która nie ma czasu odpocząć pomiędzy nimi. Może się także zdarzyć przedwczesne oddzielenie się łożyska, rozdarcie szyjki macicy lub pęknięcie macicy, wypadnięcie pępowiny, co z kolei prowadzi do niedotlenienia dziecka i trwałego uszkodzenia jego mózgu.

Amniotomia według Światowej Organizacja Zdrowia nie ma w ogóle naukowego uzasadnienia, a niesie za sobą ryzyko powikłań.

Pamiętaj, że warto sięgać też do naturalnych metod "wywoływania" porodu. Możesz masować brodawki, co powoduje wyrzut oksytocyny do organizmu i wzmaga czynność skurczową macicy. Rozpoczęcie porodu następuje niekiedy po odbyciu stosunku płciowego, spacerze czy schodzeniu ze schodów (zasada "trzy razy s" - seks, schody i spacer).

Nacięcie krocza (epizjotomia) - polega na nacięciu skóry i tkanki mięśniowej pomiędzy pochwą a odbytem. Zwykle robi się je podczas skurczu, tak że kobieta niemal go nie czuje. To jeden z najczęściej stosowanych zabiegów podczas porodu - w ponad 60 proc. wszystkich porodów i niemal 90 proc. pierwszych porodów. Nacięcie skraca czas drugiego okresu porodu, kiedy kobieta jest już bardzo zmęczona i nie ma siły przeć. Teoretycznie chroni się w ten sposób krocze przed pęknięciem, jednak doświadczenie położnych wskazuje na bardzo liczne negatywne konsekwencje rutynowego nacięcia, np. znaczna utrata krwi (porównywalna do ilości przy cesarskim cięciu), pękanie nacięcia, bolesność podczas współżycia seksualnego, infekcje, zakażenia i ogólny dyskomfort. Jeśli zatem nie ma potrzeby, by poród przyspieszyć, nie powinno się nacinać krocza rodzącej. Pamiętaj, że aktywne rodzenie ze zmianami pozycji na wertykalne (pionowe - na stojąco, w kucki, kolankowo-łokciowe) oraz zapewnienie poczucia godności i bezpieczeństwa rodzącej pozwalają nacięcia uniknąć.

Masaż szyjki macicy - polega na ręcznym jej otwarciu. To nieprzyjemny i bolesny zabieg (szyjka jest mocno unerwiona). Położna przed wykonaniem tego zabiegu powinna zapytać cię o zgodę.

Znieczulenie - ból podczas porodu jest zjawiskiem zupełnie naturalnym, lecz ma on swój cel - z każdym skurczem jesteś bliżej spotkania ze swoim dzieckiem. Nawet jeśli jesteś zdecydowana ze znieczulenia nie korzystać, dopuszczaj jednak taką możliwość, ból może cię pokonać. Jeśli jesteś u kresu wytrzymałości, możesz poprosić o znieczulenie. Farmakologiczne metody znieczulania całkowicie znoszą ból, jednocześnie stanowią poważną ingerencję medyczną w proces rodzenia dziecka. Niesie to ze sobą szereg skutków ubocznych.

Jednym ze środków przeciwbólowych jest dolargan zwany także petydyną. Podaje się go w pierwszym okresie porodu domięśniowo lub dożylnie. To lek narkotyczny, pochodny morfiny, przechodzący przez łożysko, a zatem wpływający na stan dziecka. Noworodek rodzi się senny, ma kłopoty ze ssaniem piersi i musi otrzymać antidotum.

Inny środek to znieczulenie zewnątrzoponowe. Powoduje ono przejściowy zanik czucia bólu w dolnej połowie ciała. Wykonanie znieczulenia zajmuje około dwudziestu minut. Środek znieczulający wstrzykiwany jest przez rurkę lędźwiową w dolną część kręgosłupa. Jeśli zadziała prawidłowo, nie powinnaś czuć żadnego bólu, zachowując pełną świadomość. Niektóre kobiety mają zawroty i bóle głowy. Ten rodzaj znieczulenia także nie jest obojętny dla akcji porodowej - skutkiem jego działania może być osłabienie skurczów macicy. Konieczne jest wtedy monitorowanie tętna dziecka za pomocą KTG, co z kolei wymusza na rodzącej przyjęcie pozycji leżącej, wskutek czego wzrasta ryzyko porodu zabiegowego i cesarskiego cięcia.

Kaskada interwencji medycznych

Nie ulega wątpliwości, że zabiegi medyczne stosowane podczas porodu mogą uratować życie matki i dziecka, warto jednak wiedzieć, że każda ingerencja w naturalny proces przychodzenia dziecka na świat może spowodować kaskadę interwencji położniczych.

Czy rodząca może nie zgodzić się na dany zabieg? Mówi prawnik:

 

Tematy: nacięcie krocza, prawa kobiety na porodówce, wywołanie porodu, oksytocyna, masaż szyjki macicy, znieczulenie przy porodzie, znieczulenie zewnątrzoponowe, indukcja porodu, położna

Komentarze