Rodzaje znieczulenia do cięcia cesarskiego

Ocena: 2.18/5 Głosów: 4
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Planujesz poród przez cesarskie cięcie? Dowiedz się, jakie rodzaje znieczulenia są stosowane podczas tej operacji.

Decyzję o porodzie metodą cięcia cesarskiego podejmuje położnik.
Decyzję o porodzie metodą cięcia cesarskiego podejmuje położnik.

Niezależnie od sposobu, w jaki rodzi się dziecko, podczas porodu wymagana jest ścisła współpraca położnika z położną, anestezjologiem, neonatologiem oraz ich dyspozycyjność.

Decyzję o porodzie metodą cięcia cesarskiego podejmuje położnik na podstawie wskazań wynikających ze strony matki lub dziecka.

Anestezjolog mający wykonać znieczulenie do cięcia cesarskiego powinien być poinformowany dokładnie o wskazaniach do operacji.

Obowiązkowa konsultacja u anestezjologa 2-3 tygodnie przed terminem porodu służy pozyskaniu wiedzy o stanie zdrowia ciężarnej i dziecka, przebytych chorobach i stosowanym leczeniu oraz aktualnych badaniach laboratoryjnych.

Na podstawie zebranego wywiadu możliwy jest właściwy wybór metody znieczulenia, aby była ona bezpieczna dla matki i dziecka.

Znieczulenia do operacji cięcia cesarskiego dzieli się na dwie grupy:

  • znieczulenia przewodowe - z zachowaną świadomością w czasie operacji, ale z wyłączeniem bólu i siły mięśniowej. Zalicza się do nich znieczulenia: zewnątrzoponowe ciągłe, podpajęczynówkowe i kombinowane.
  • znieczulenie ogólne dotchawicze (tzw. narkoza)

Najbardziej rekomendowaną metodą znieczulenia dla kobiet rodzących jest znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe.

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (zachowana świadomość)

Środek znieczulenia miejscowego podawany jest przez cewnik wcześniej wprowadzony do kanału kręgowego nad oponę twardą w odcinku lędźwiowym. Podanie leku w małej dawce zapewnia skuteczne znieczulenie. Cechą tego znieczulenia jest zachowanie czucia powierzchniowego, co oznacza, że pacjentka czuje dotyk na obszarze znieczulonym, ale nie odczuwa bólu. Jednocześnie z wyłączeniem bólu następuje osłabienie siły mięśniowej. Metoda ta umożliwia zniesienie bólu przez okres 15-20 godzin po operacji, co ułatwia bezpośredni kontakt matki z dzieckiem. Metoda zapewnia niską toksyczność znieczulanej pacjentce i jej dziecku.

Znieczulenie podpajęczynówkowe (zachowana świadomość)

Lek znieczulenia miejscowego podawany jest do płynu mózgowo-rdzeniowego przez igłę (technika oparta na zasadzie punkcji lędźwiowej przy użyciu specjalnej bardzo cienkiej igły).

Metoda ta znana jest wśród pacjentek z powodu często występującego bólu głowy. Obecnie używane igły zdecydowanie zmniejszyły liczbę kobiet, które skarżą się na ból głowy i konieczność leżenia kilkanaście godzin na wznak. Metodę tę również cechuje niska toksyczność. W czasie około dwóch do trzech godzin po operacji pojawia się ból, który leczony jest dożylnym podawaniem leków przeciwbólowych.

W uzasadnionych przypadkach wymagających wykonania cięcia cesarskiego przed 37. tygodniem ciąży stosuje się znieczulenie kombinowane.

Znieczulenie kombinowane jest połączeniem metody znieczulenia podpajęczynówkowego z zewnątrzoponowym ciągłym.

Do operacji podawane są leki znieczulające do płynu mózgowo-rdzeniowego, a następnie w celu kontynuacji znieczulenia do przestrzeni nad oponą twardą przez cewnik tam umiejscowiony. Metoda ta wymaga specjalnego zestawu umożliwiającego wykorzystanie dwóch przestrzeni z jednego wkłucia.

Znieczulenie ogólne dotchawicze (narkoza)

Jest to znieczulenie z utratą świadomości spowodowaną lekami nasennymi, przeciwbólowymi i zwiotczającymi mięśnie podawanymi dożylnie. Przedłużenie snu, bezbolesność i zwiotczenie mięśni uzyskiwane jest stosowaniem środków wziewnych w czasie oddechu kontrolowanego, prowadzonego przez anestezjologa. Po wybudzeniu pacjentka otrzymuje środki przeciwbólowe drogą dożylną.

Metoda ta u kobiet ciężarnych i rodzących powinna być stosowana wyłącznie wtedy, kiedy stwierdzono przeciwwskazania do znieczulenia przewodowego lub na specjalne życzenie pacjentki.

Prowadzone od kilkunastu lat przez Brytyjską Królewską Komisję Lekarską obserwacje dowiodły, że najmniej niepożądanych skutków u matki i dziecka wywołuje znieczulenie przewodowe.

Tematy: znieczulenie

Komentarze