Polecamy:
1 2 3 4 5
Ocena: 4,6/5 Głosów: 4
a
Wyślij znajomemu Wyślij znajomemu
Wiadomość została wysłana

E-mail znajomego:

Od:

Wiadomość:

(Oprócz twojej wiadomości zostanie wysłany link do polecanej treści serwisu)

Jak dostać alimenty

Dodano , ostatnia aktualizacja: 2014-12-15
, autor:
Masz prawo wystąpić o alimenty również do rodziny ojca dziecka.

Masz prawo wystąpić o alimenty również do rodziny ojca dziecka.

Czego potrzebuje każde dziecko? Miłości, zrozumienia, akceptacji. Tego jednak prawo nie reguluje. Co innego, jeśli chodzi o utrzymanie dziecka i finansowanie jego potrzeb.

To obowiązek, który powstaje z chwilą narodzin dziecka i kończy się - w myśl Kodeksu Rodzinnego - z chwilą jego usamodzielnienia. Nie oznacza to dnia, w którym dziecko osiąga pełnoletniość, ale gdy zaczyna pracować i samo finansować swe potrzeby. W przypadku dzieci chorych, kalekich, które samodzielności nie osiągną nigdy, obowiązek ich utrzymywania ciąży na rodzicach do śmierci.

Spróbuj umowy

Gdy rodzina jest pełna, ojciec i matka wspólnie łożą na dzieci i zapewniają im to, czego potrzebują. Sytuacja się komplikuje, gdy rodzice postanawiają się rozstać albo gdy jedno z nich, choć formalnie pozostaje w związku, faktycznie nie "dokłada się" do wspólnego gospodarstwa. Gdy pieniędzy na dzieci brakuje, pozostaje wystąpienie o alimenty.

Zanim odda się sprawę do sądu, można spróbować się porozumieć i zawrzeć umowę prywatną, poświadczoną notarialnie, w której rodzice wspólnie określą wysokość alimentów i wskażą osobę obowiązaną do ich uiszczania. Jeśli takie polubowne, i z pewnością korzystne dla dziecka rozwiązanie, nie jest możliwe, opiekunowi pozostaje wystąpienie na drogę sądową.

Czytaj też: Planowanie przyszłości z "wkrótce byłym mężem"


Jak pisać pozew

Pismo zatytułowane "pozew o alimenty" składa się w biurze podawczym Sądu Rejonowego właściwym dla miejsca zameldowania osoby, której ma przysługiwać świadczenie. Wniosek można także wysłać listem poleconym. Pozew jest kierowany do wydziału rodzinnego sądu. Małoletnie dziecko w sądzie reprezentuje rodzic faktycznie sprawujący nad nim opiekę.

W pozwie trzeba podać wszystkie dane pozywającego i pozwanego, a więc imiona, nazwiska, adresy, wysokość żądanych alimentów wraz z uzasadnieniem. Należy wykazać w nim potrzeby dziecka i możliwości finansowe pozwanego rodzica. Do wniosku warto dołączyć wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzać, jakie wydatki ponoszone są na dziecko, np. koszty przedszkola czy szkoły, zajęć pozalekcyjnych, koszty leczenia, zaświadczenia o opłatach mieszkaniowych czy tych związanych z korzystaniem z mediów. Do pozwu dołącza się również zaświadczenia o zarobkach rodziców czy kredytach ich obciążających oraz skrócony akt urodzenia dziecka, skrócony akt zawarcia ślubu (jeśli rodzic nadal pozostaje w związku małżeńskim) lub wyrok rozwodowy (w przypadku rozwodników).

Dobrze jest również dołączyć do pozwu wniosek o tak zwane zabezpieczenie powództwa. Na tej podstawie sąd może nakazać pozwanemu płacić alimenty jeszcze w trakcie trwania procesu. Podstawą do przyznania alimentów jest stwierdzenie, że osoba o nie występująca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest możliwe zaspokojenie jej potrzeb. Mimo iż w pozwie jest określona żądana suma alimentów, to sąd indywidualnie określa ich wysokość. Bierze przy tym pod uwagę potrzeby dziecka i możliwości pozwanego - nie tylko jednak jego dochody, ale także to, ile mógłby zarabiać, gdyby dołożył starań i odpowiednio wykorzystywał swoje zdolności i kwalifikacje. Stowarzyszenie na Rzecz Praw Odpowiedzialnych Rodziców, które udziela porad w kwestii alimentów, wyjaśnia, że może tu chodzić o sytuację, w której pozwanym jest ojciec informatyk. Pracuje on w kawiarence internetowej i zarabia netto 1500 zł. Jego była żona wnioskuje o alimenty w wysokości 500 zł netto dla każde z trójki dzieci. Mimo iż kobieta żąda tyle, ile były partner zarabia, sąd może przychylić się do jej wniosku, uznając, że jako informatyk może on zarobić znacznie więcej, albo zmieniając pracę albo przyjmując dodatkowe zlecenia.

Jak ustala się alimenty na dziecko i jak się o nie starać? Radzi prawnik:

Czytaj też: Alimenty na dziecko - sprawdź, ile dostaniesz


Potyczki sądowe

Wróćmy do postępowania sądowego. Po złożeniu wniosku sąd kompletuje dokumenty potrzebne na rozprawę i wyznacza jej termin i miejsce. Na pierwszym spotkaniu sąd wzywa strony do zawarcia ugody. Jeśli do niej dochodzi, dalszy proces nie ma sensu, a zawarta ugoda jest traktowana tak jak wyrok sądowy. Jeżeli porozumienia nie ma, następuje dalsza procedura, czyli przedstawianie dowodów, przesłuchania świadków i stron. Potem zapada wyrok. Osoba ubiegająca się o alimenty może prosić sąd o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności. Jeśli wyrok nie jest satysfakcjonujący, można się od niego odwołać do sądu okręgowego w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.

Sprawa w sądzie może kończyć walkę o pieniądze na dzieci, a może, niestety, ją dopiero rozpoczynać. Jeśli nieodpowiedzialny rodzic mimo wyroku alimentacyjnego nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, trzeba zgłosić sprawę do komornika. Najlepiej do tego, który jest najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

 

Sonda


Czy miałaś problem z uzyskaniem alimentów?

Głosuj
Zobacz wyniki

Czytaj też: Jak przebiega rozwód


Zadanie dla komornika

Komornik na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów rozpoczyna procedurę ściągania pieniędzy. Jest ona szybsza i łatwiejsza, gdy rodzic niepłacący alimentów ma stałą pracę bądź pobiera emeryturę. Wówczas komornik składa wyrok alimentacyjny u pracodawcy lub w ZUS. Jeśli zobowiązany jest bezrobotny, pracuje nielegalnie, ale ma jakiś majątek (samochód, działkę), komornik może go zająć, sprzedać i oddać dług.

Jeśli działania komornika nie odniosą skutku, można wystąpić do urzędu gminy o zaliczkę alimentacyjną. Od 1 października 2008 r. ponownie istnieje finansowany z budżetu państwa Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są świadczenia dla tych opiekunów dzieci, którzy mają problem z wyegzekwowaniem alimentów od nieodpowiedzialnych rodziców. (niezależnie od tego, czy alimenty zostały zasądzone wyrokiem sądu czy też zawarto przed sądem ugodę).

Aby otrzymać zaliczkę, komornik musi potwierdzić w gminie bezskuteczność egzekucji odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie poprzez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy, w innych ośrodek pomocy społecznej).

Czytaj też: Pieniądze od byłego męża


A może Fundusz

Jeśli egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, bo dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji do wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego trzeba dołączyć zaświadczenie z sądu lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Resort pracy i polityki społecznej w wytycznych dotyczących korzystania z Funduszu Alimentacyjnego podkreśla, że aby nabyć prawo do świadczenia, dziecko, które ma zasądzone alimenty, nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Pieniądze należą się też dzieciom, których opiekun zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub którego formalny mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

Wysokość świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zależy od średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym wniosek o zaliczkę alimentacyjną. Nie może on przekroczyć 725 zł. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę rocznego dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Jeżeli rodzic, który ma zasądzone alimenty, nie wywiązuje się ze swojego obowiązku lub jeśli egzekucja komornicza nie przynosi efektu, można wystąpić o alimenty na dziecko względem jego najbliższej rodziny - rodziców czy rodzeństwa.

Czytaj też: Pieniądze czekają - nawet 500 zł z Funduszu Alimentacyjnego

Komentarze

Imię lub nick
Dodaj komentarz
13-05-2015

Witam mam pytanie odnośnie alimentów na 3 dzieci. Mąż pracuje na zlecenie wypłate zabiera mu komornik od pewnego czasu nie daje na nic bo nie ma szczego ja nie pracuje mamy wspólne gospodarstwo domowe w małżenstwie jest ok tylko ze mąz nie ma zadnej wypłaty pomaga nam mops moge złozys wniosek do sądu o alimety dzieci sa w wieku 12 lat 9 lat i 8 mm

16-07-2014

witam ja mam taki problem mam przyznane alimenty od ojca płaci je fundusz alimentacyjny w czerwcu skonczyłam liceum a od wrzesnia zaczynam studia czy fundusz moze mi wstrzymac wypłaty przez okres wakacji??

11-04-2012

Mam pytanie czy jezeli w tym miesiacu zlozylam wyrok o podwyzke alimentow do komornika i do funduszu alimentacyjnego czy jeszcze w tym miesiacu otrzymam alimenty a podwyzka

05-03-2012

sądownictwo polskie też przyznaje alimenty.nie ma tak że nic nie zasądzi na dziecko.ojciec musi płacić i tyle.prawo jest prawem.

30-11-2011

A ja zapytam, może ktoś będzie orientował się jak to jest. Z moim byłym chłopakiem mam dziecko, ale z nim już nie jestem, mieszkam z rodzicami którzy dość dobrze zarabiają. Ja studiuję i dodatkowo pracuję w wolnym czasie, a mój były nigdzie nie pracuje, mieszka z rodzicami, którzy go utrzymują, wiem, że mają dość ciężko, czy w związku z tym jest sens występowania do sądu o alimenty, bo może się skończyć tak, że sąd nic nie przyzna ze względu na to że mój były ma ciężką sytuację, a ja już nie chcę ciągle prosić rodziców o pomoc.

25-11-2011

Ja od męża ostatni raz dostałam pieniądze na utrzymanie 3jki dzieci w połowie września.Mimo że pracuje za granicą potem w listopadzie wysłał mi 100 E,bo niby nie ma.Chyba wniosę pozew o alimenty bo dłużej nie da się tak żyć.Nie mam już sił do niego,ciągle się nad nim litowałam ,mąż jest alkoholikiem,na pewno to co zarobi,przepija.Gdyby nie mój teściu to bym umarła z głodu razem z dziećmi.Mieć męża pracującego za granicą nie oznacza że trzeba żyć w dobrobycie,jeżeli jest odpowiedzialny to tak.Nawet nie znam adresu jego pobytu,tylko kraj i nie znam nazwy zakładu pracy.Czy w sądzie ustalą przez ambasadę adres i zakład pracy,pracuje legalnie.Dziewczynki są za małe żebym mogła iść do pracy.

22-11-2011

czy moja byla bratowa moze podac mnie o alimenty na dziecko mojego brata ktory pracuje ma nowa rodzine i powodzi mu sie dobrze .

22-11-2011

do jola mój dochód przekroczył kryteria o 6.20 , ojciec ma wyrok w zawieszeniu za niepłacenie alimentów i odebrane prawa rodzicielskie, a mnie odebrano prawo do alimentów z funduszu alimentacyjnego(całe 300 zł niezmiennie od 9 lat). aż chce się żyć!

22-11-2011

ja jestem w podobnej sytuacji jak wiele innych matek za 1150zl. musze utrzymac troje dzieci .może pora się zebrac i cos z tym zrobic bo tak byc nie może jak jesteśmy traktowane i traktowani ojcowie samotnie wychowujący dzieci -nie powinno byc kryteriów do funduszu tak jak kiedys bylo i kryteria na rodzinne powinny byc wieksze ,może pora ruszyc do premiera niech wreszcie ruszy te sprawy -no bo tak twierdza że dobro dziecka jest najważniejsze ,a to mija sie z żeczywistością .Bo jak tylko bedziemy siedziec i się użalac to nic nie zdzialamy i jedna osoba też nic nie zdziała -zbieżmy się i zacznijmy działać -jesli nam zależy na godnym życiu naszych dzieci

17-11-2011

jestem po subie mieszkamy z mezem na wynajetym mieszkaniu ja nie pracuje niestety moj maz nie zarabia zbyt duzo ja nadal sie ucze czy moge starac sie o alimenty od mojego ojca nadal pomimo tego ze jestem po ślubie ?

15-11-2011

Tatus ktory nie placi na dziecko to dno i nigdy bym sie niezwiazala z taki bo mi to samo moze zrobic, zrobic dziecko i zostawic a pozniej sama z dzieckiem na reku zarob na wszystko i wychowaj je!! Bo tatus pobzykal a reszte ma w dupie i uzarza ze teoj dzieciak i twoj problem. Zero litosci nad taki, a jak nie chceplacic to jego rodzicow po sadach cuagac oni zawsze taki wplyw wywieraja ze zaczyna tatulek placic!! Same dzieciaka nie zrobilyscie i nie musicie same calej odpowiedzialnosci ponosic!! Zrobil niewychowuje niech placi!!

15-11-2011

Jestem samotna matka 1,6 mc dziewczynki na wiadomość o ciąży jek ojciec mnie zostawil do tej pory wychowywalam ja sama nie biorąc od niego ani grosza tydzien Temu złożyłam wniosek o alinenty bo zrozumialam,że skoro ja musze isc do pracy zarobic na nianie, dziecko i siebie wrocic zmeczona i zajnowac sie dzieckiem,l a wyjcs nigdzie nie moge bo dziecka na,, piwo" z kplerzankami nie zabiore a jej ojciec nigdy jej nie widzial i nie zapytal czy na wekeend moze ja zabrać to niech poniesie odpowiedzialnosc finansową, nie mozebyc tak ze ktos 24h pracuje nad wychowaniem dziecka i jeszcze rarobic musi na nie. Skoro ojciec sie jie interesuje wychowanien i takiej odpowiedzialnosci nie ponosi ma imprezy itp rzeczy to niech zarobi na to dziecko ja wystarczajaco na to zeby sie do mnie zglosil czekałam,uwazacie ze mam racje????

12-11-2011

A co powiecie jak ojcowie nie pracuja i matki musza kombinować zeby dziecku dać jesc piszecie o tatusiach jacy oni biedni i nieszczesliwi a to my nosimy dzieci 9 miesiecy i potem na nie każdego faceta możemy liczyc ,alimenty zeby je miec trzeba walczyc bo kobieta z dzieckiem na plecach nie pójdzie do pracy.Mężczyzni powinni troszke pomyslec o tym co robia.pozdrawiam

09-11-2011

mój ojciec i jego matka nie żyją już dłuższy czas. Dokładnie przez 14 lat nie dostawałam nic po zmarłym ojcu. za rok bede miala 18 lat czy moge posądzić siostre ojca o alimenty ?

06-11-2011

Kochane Mamusie, pamiętajcie, ze koszta utrzymania dziecka nie są wyłącznie po stronie Ojca, ale po obydwóch stronach. Jak ojciec daje 500 czy 800 to Wy też musicie dać kilkaset złotych!! Dziecko jest Wasze, a nie Tatusia!!! O pieniazki umiecie walczyć,ale najchetniej pozbawiłybyście kontaktu dzieci z tatusiami!!! Ojcowie nie mają wpływu na nic- na wybór szkoły...itd...prezenty na święta kupujecie z alimentów, a ojciec wydaje dodatkowe pieniążki na prezenty, na wakacje, na dodatkowe, atrakcjie, na jedzonko jak dziecko jest u niego!!!! koszta wzrastają o kilkaset złotych...pomyślcie czasem o drugiej stronie....

25-10-2011

Witam serdecznie, jestem mamą 4-miesięcznej dziewczynki, 2 miesiące temu złożyłam pozew o alimenty, rozprawę mam za 3 tygodnie, czy mogę uzupełnić pozew o aktualne rachunki na wydatki związane z utrzymaniem dziecka? Gdy miała 2 miesiące jej potrzeby były zupełnie inne niż teraz, i co miesiąc będą się zwiększać, dzięki za pomoc

19-10-2011

TO jest chory kraj mnie tez przekroczylo 20zl nie dostaje alimentow z fundusz,sama musze chowac dzieci .a byly maz alkocholik dostal rente socjalno z MOPSU ,aby mial za co pic w tym kraju takim ludziom sie pomaga a nie dzieciom .I sie smieje ze nawet minister mu nic nie zrobi

12-10-2011

Jestem ojcem 8-letniej córki wspólnie z żona stworzyliśmy jej nowy dom ...nową rodzinę. Ostatecznym wyrokiem sądu z przed roku (po roku batalii)córka została odebrana matce , a opieka nad nia została powierzona mi . Wniosłem sprawę o alimenty, przyzno 200 zł śmieszne wiem ale cóż tak to już jest z ojcami maja pod górkę . Matka oczywiscie nie płaci bo po co skoro my z żona pracujemy tłumaczy się brakiem pracy ,a to znów ma małe dziecko wiec jak pójdzie do pracy, a to pracy dla niej nie ma choć w Szczecinie dla sprzedawców praca jest i nawet chyba sporo .Śmieje mi sie w twarz ,bo wie że nic nie moge komornik ma związane ręce nie posiada majatku ani dochodów (choć planuje jakis tam ślub w grudniu ) córką sie nie zajmuje może raz lub dwa na miesiąc ja weżmie na kilka godzin ,nic jesj nie daje nawet zwykłych kapci .Nasze dochody przekraczaja kryterium dochodowe ustalone dla świadczenia z funduszu alimentacyjnego . Wydatków jest coraz więcej szkoła, zajęcia zywność i cała reszta . Mieszkamy w wynajęym mieszkaniu za które trzeba płacić 1000 zł mc posiadamy tez kredyt z rata 500 zł dochodów mamy ok 3300-3500 mc tel , sieciówki , ja również sie uczę , wcześniej płaciliśmy znajomej za pilnowanie i odprowadzanie do szkoły córki. Co ja mam zrobic z tą kobieta nic na nią nie działa ani sąd ani ja ani nawet sumienie i poczucie obowiązku wobec swego dziecka ,mysle i o wniesienia powództwa przeciw dziadkowi jest dorabiajacym emerytem posiada tez samochód ( nic nie mam do niego ale może to ją zmotywuje ) lub prokuraura i Art 209 kk . Pytanie brzmi ... czy mam szanse by coś w ten sposób uzyskac i czy w ogóle sąd / prokuratura przychyli sie do mojego stanowiska sprawiając iż alimenty w końcu trafią tam gdzie powinny juz od lutego tego roku . Dziękuje za każdą pomoc i każdą konstruktywna krytykę .

11-10-2011

przechadze przez to samo co wy...i wlasnie bede sie staral o odebrania praw rodzicielskich matce.

11-10-2011

Mlodyojciec witam za podaj mi jakies namiary do ciebie...pilnie chialbym pogadac.


PRAWO I PIENIĄDZE
- NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE


Znajdź miejsca przyjazne rodzicom i dzieciom. Pomóż innym mamom i dodaj miejsca, które ty lubisz.